Soap Membrane in Frame with Moving Bar

Experiment number : 2126

 • Goal of experiment

  The goal of this experiment is to visualize a surface force that a soap membrane enacts on a moving bar.

 • Theory – Surface energy and surface force

  Surface energy and surface force

  Molecules in a surface layer of a liquid have greater potential energy than molecules inside the liquid. This additional potential energy is the surface energy. With increasing surface area of the liquid the surface energy increases. Since the equilibrium state is the state with minimal potential energy, the liquid tries to assume a shape with the smallest surface area in order to achieve equilibrium state. The surface layer of the liquid behaves like a flexible membrane that wants to assume the smallest area.

  We can create a soap membrane from a soap solution in a wire frame with a moving bar. The membrane tends to retract to have the smallest surface area. To keep the extended membrane in equilibrium, a force needs to act perpendicular to the membrane. This force is called the surface force and is directly proportional to the length of the membrane surface.

  We will be interested in the surface force acting on the moving bar. Due to the fact that the soap membrane in the frame has two surfaces, the size of the surface force Fs with which the membrane acts on the bar is:

  \[F_\mathrm{s} =2 σl,\tag{1}\]

  where σ is the surface tension of the liquid and l is the length of the bar.

  The surface force acts on the other parts of the frame, too. However, these are strong enough not to collapse, so the force effect is not shown.

  When we suspend the wire frame on a stand, the gravitational force will act perpendicular to the bar. The gravitational force is directly proportional to the mass of the bar and the weight we can hang on the bar.

  Fig. 1: Gravitational force equals surface force

  If the gravitational force Fg is smaller than the surface force Fs, the membrane retracts and the bar moves upwards quickly.

  If the gravitational force is equal to the surface force, the net force acting on the bar is zero and the bar stays at rest.

  If the bar is too heavy or if we hang a heavy weight on it, the gravitational force is greater than the surface force, and the bar moves downwards quickly.

  We assume that the bar can move freely and without friction.

 • Tools

  • soap water

  • wire frame with a moving bar

  • weights that can be hung on the bar (we used a coiled wire as a weight)

  • laboratory scales (if you want to measure the surface tension of soap water)

  Fig. 2: Tools
 • Procedure

  1. Immerse the wire frame into the soap water.

  2. Hang the frame on the stand (or you can just hold it in your hand).

  3. Drag the movable bar downwards to increase the surface of the soap membrane. Then let the bar go and watch the membrane retract.

  4. Drag the bar again to extend the membrane surface and then hang the weights on the bar so that the gravitational force acting on the bar with the weights equals the surface force of the membrane acting on the bar. The bar remains at rest.

  5. Hang a heavier weight on the bar so that it moves downwards.

 • Sample result

 • Comment

  Calculation of surface tension of soap water

  We can measure the length of the bar and weigh the bar and the weights that hold the membrane extended and at rest. From this data we can determine the surface tension of soap water.

  Sample result:

  length of the bar l = 58 mm = 5.8·10−2 m
  mass of the bar mb = 0.078 g
  mass of weights mw = 0.137 g
  mass of the bar and weight together mb+w = 0.215 g = 2.15·10−4 kg

  The bar acts on the membrane with gravitational force Fg

  \[F_\mathrm{g} = m_\mathrm{b+w}·g \dot{=}\, 2·10^{−4}·10 = 2·10^{−3} \mathrm{N}.\]

  The bar is in balance. The membrane must have a surface force Fs of the same size as the gravitational force but in the opposite direction

  \[F_\mathrm{s} = F_\mathrm{g}.\]

  The surface force the membrane acts on the bar is

  \[F_\mathrm{s} \dot{=}\, 2·10^{−3} \mathrm{N}.\]

  Surface force can be calculated according to (1) as

  \[F_\mathrm{s} = 2σl.\]

  From this relationship we express the surface tension

  \[σ = \frac{F_\mathrm{g}}{2l}.\]

  We insert the measured values and calculate the surface tension of soap water

  \[σ \dot{=}\, \frac{2·10^{−3}}{2·5.8·10^{−2}} \mathrm{N·m^{−1}}\] \[σ \dot{=}\, 1.7·10^{−2} \mathrm{N·m^{−1}}.\]

  Soap water we used in our experiment had a surface tension of about 1.7·10−2 N·m−1.

  The solved part of the soap membrane can be found here: Soap Film in a Wire Frame with a Movable Crossbar.

 • Technické poznámky

  Pokud posouváte pohyblivou příčkou a blána se nesmrštuje, je možné, že je Vaše příčka příliš těžká. K tomuto experimentu je dobré použít příčku s co nejmenší hmotností. Vhodnou příčku si můžete vyrobit sami z tenkého drátku.

  Je také třeba udělat dostatečně velká očka a dbát, aby se příčka při pokusu nevzpříčila a netřela se o rámeček. Dá se to regulovat mírným stiskem ramen rámečku.

Type of experiment: Qualitative
Difficulty level: From Upper secondary level
Necessary tools: Easily obtained tools and equipment
Preparation time: 3–10 minutes
Duration of experiment: Under 3 minutes
Experiment is video recorded
Original source: Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 2. Prometheus,
Praha 1997
×Original source: Svoboda, E. a kol.: Pokusy z fyziky na střední škole 2. Prometheus, Praha 1997
Cs translation
Send comment on experiment by email